slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 106
เข้าชม เมื่อวาน 89
เข้าชม เดือนนี้ 0
เข้าชม ดือนก่อน 2,754
เข้าชม ปีนี้ 24,050
เข้าชม ปีก่อน 11,053
ข่าวกิจกรรม ฌคป.
นายสนั่น กันธพงษ์ อนุกรรมการ สพป.ชม.3 เป็นตัวแทนมอบพว
 
28 ก.ย. 2020 , 4 Views
ผอ.ยงยุมธ. วงศ์ชัย อนุกรรมการ สพป.ชม.1 เป็นตัวแทนมอบพวง
28 ก.ย. 2020 , 3 Views
นายนิคม ชัยวงค์ อนุกรรมการ ฌคป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็
25 ก.ย. 2020 , 8 Views
นายชูชัย เตมีศักดิ์ อนุ ฌคป.สพป.เชียงใหม้ เขต 4 เป็นผู
25 ก.ย. 2020 , 8 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน ตุลาคม 2563
11,046 คน

ยอดชำระเดือน ตุลาคม 2563
380 บาท

นายจรูญ    วงค์คำ

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

  คณะกรรมการทั้งหมด   สายตรงผู้จัดการ