29 ก.ค. 2019 ถึง 29 ก.ค. 2019
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันหยุดตามประกาศสมาคม
17 ก.ค. 2019 ถึง 17 ก.ค. 2019
วันเข้าพรรษา
วันหยุดตามประกาศสมาคม
16 ก.ค. 2019 ถึง 16 ก.ค. 2019
วันอาสาฬหบูชา
วันหยุดตามประกาศสมาคม