วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการด้วยความซื่อตรง เป็นที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิก

พันธกิจ
   1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
   2. เสริมสร้างการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี และพัสดุ
   3. พัฒนางานทะเบียนสมาชิก และเพิ่มจำนวนสมาชิก
   4. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารทั่วไป
   5. เสริมสร้างงานบริหารทั่วไป
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2563
11,077 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2563
380 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 21
เข้าชม เมื่อวาน 82
เข้าชม เดือนนี้ 168
เข้าชม ดือนก่อน 2,315
เข้าชม ปีนี้ 16,066
เข้าชม ปีก่อน 11,053