21 ก.พ. 2020 ,   เข้าชม   365   ครั้ง

การชำระเงิน

กรณีมาตรการนำส่งเงินชำระจากที่มีการหักเงินเดือน แต่ต่อมาให้ชำระเองมีช่องทางชำระเงินใดบ้านที่สะดวกต่อสมาชิกคะ
ผู้แสดงความเห็น
ลำดับ ความเห็น
ตอบกระทู้
ผู้ตอบ :
กระทู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
หัวข้ออ่าน ความเห็น
โดย : kadisak499@gmail.com 10 ม.ค. 20  เวลา : 14:25 น. 384 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : อรวรรณ 25 ม.ค. 20  เวลา : 20:45 น. 410 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : 56156846516156 17 พ.ย. 18  เวลา : 15:13 น. 597 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : นายลีน จันทะนะ 08 พ.ค. 20  เวลา : 14:44 น. 337 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : ครูอ้อ 21 ก.พ. 20  เวลา : 13:57 น. 366 ครั้ง 0 ความเห็น
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2564
10,937 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2564
380 บาท