04 พ.ค. 2022 ถึง 04 พ.ค. 2022
หยุดทำการ
วันฉัตรมงคล
31 ธ.ค. 2020 ถึง 31 ธ.ค. 2020
หยุดทำการ
วันสิ้นปี
10 ธ.ค. 2020 ถึง 10 ธ.ค. 2020
หยุดทำการ
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
07 ธ.ค. 2020 ถึง 07 ธ.ค. 2020
หยุดทำการ
วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
19 พ.ย. 2020 ถึง 20 พ.ย. 2020
หยุดทำการ
หยุดพิเศษตามมติ ครม.
23 ต.ค. 2020 ถึง 23 ต.ค. 2020
หยุดทำการ
วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 2020 ถึง 13 ต.ค. 2020
หยุดทำการ
วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ส.ค. 2020 ถึง 12 ส.ค. 2020
หยุดทำการ
วันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 2020 ถึง 07 ส.ค. 2020
หยุดทำการ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน
28 ก.ค. 2020 ถึง 28 ก.ค. 2020
หยุดทำการ
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จแระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
06 ก.ค. 2020 ถึง 06 ก.ค. 2020
หยุดทำการ
วันเข้าพรรษา
26 มิ.ย. 2020 ถึง 26 มิ.ย. 2020
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
24 มิ.ย. 2020 ถึง 24 มิ.ย. 2020
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
03 มิ.ย. 2020 ถึง 03 มิ.ย. 2020
หยุดทำการ
เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักณ พระบรมราชินี
06 พ.ค. 2020 ถึง 06 พ.ค. 2020
วันวิสาขบูชา
วันหยุดตามประกาศสมาคม
04 พ.ค. 2020 ถึง 04 พ.ค. 2020
วันฉัตรมงคล
วันหยุดตามประกาศสมาคม
01 พ.ค. 2020 ถึง 01 พ.ค. 2020
วันแรงงานแห่งชาติ
วันหยุดทำการตามประกาศสมาคม
01 เม.ย. 2020 ถึง 31 ก.ค. 2020
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรณีพิเศษ
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรณีพิเศษ อายุถึง 65 ปี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 1 กรกฏาคม 2563
29 ก.ค. 2019 ถึง 29 ก.ค. 2019
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันหยุดตามประกาศสมาคม
17 ก.ค. 2019 ถึง 17 ก.ค. 2019
วันเข้าพรรษา
วันหยุดตามประกาศสมาคม
16 ก.ค. 2019 ถึง 16 ก.ค. 2019
วันอาสาฬหบูชา
วันหยุดตามประกาศสมาคม