31 ม.ค. 2019 ,   เข้าชม  2,690  ครั้ง

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-106775
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที

[..]
25 ม.ค. 2020 2,715 Views

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

[..]
03 ส.ค. 2020 2,685 Views

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

[..]
03 ก.ค. 2023 154 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

เสียชีวิต
20 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2566
10,627 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2566
400 บาท