07 ส.ค. 2020 ,   เข้าชม  2,887  ครั้ง

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

            คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม ฌคป.ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 โดยเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ชคน.) และเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยในจังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายประพันธ์ อูปเงิน กรรมการสมาคม และผู้จัดการสมาคมฌคป.เ

วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.63 นายประพันธ์ อูปเงิน กรรมการสมาคม และผู้จัดการสมาคมฌคป.เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ นาย ประจ [..]
13 มิ.ย. 2020 2,879 Views

ผอ.สนั่น กันธพงษ์ อนุกรรมการสมาคมอำเภอแม่อาย เป็นตัวแทน

            ผอ.สนั่น กันธพงษ์ อนุกรรมการสมาคมอำเภอแม่อาย เป็นตัวแทนสมาคม วา [..]
01 ก.ค. 2020 2,904 Views

นายชูชัย เตมีศักดิ์ อนุ ฌคป.สพป.เชียงใหม้ เขต 4 เป็นผู

                นายชูชัย เตมีศักดิ์ อนุ ฌคป.สพป.เชียงใหม้ เขต 4 เ [..]
25 ก.ย. 2020 2,870 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2567

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน พฤษภาคม 2567
10,441 คน

ยอดชำระเดือน พฤษภาคม 2567
480 บาท