07 ส.ค. 2020 ,   เข้าชม  2,699  ครั้ง

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

            คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม ฌคป.ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 โดยเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ชคน.) และเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยในจังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญศพของคุณแม่รำพึง [..]
21 ส.ค. 2020 2,744 Views

นายประพันธ์ มูลปา อนุกรรมการสมาคมอำเภอสันทราย วางหรีดน

Thursday, March 17, 2022, Mr. Praphan Moonpa, San Sai District Association Sub-Committee Representing the fune [..]
17 มี.ค. 2022 2,711 Views

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นางภคภรณ์ เกิดผล เป็นตัวแทนสม

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นางภคภรณ์ เกิดผล เป็นตัวแทนสมาคม ฌคป.เชียงใหม่ มอบค่าจัดการศพ นางอุบล ลดาวัลย์ ณ อยุ [..]
11 ก.ย. 2019 2,684 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

เสียชีวิต
20 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2566
10,627 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2566
400 บาท