24 ต.ค. 2020 ,   เข้าชม  2,861  ครั้ง

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมประจำปี 2563

                   การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ โดยมีนายชลอ คชาประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการหน่วยบริการของ เขต1-เขต 6, สพม.34 ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกทั้ง 27 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอแนวทางในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ต่อไป
 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางภคภรณ์ เกิดผล ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม

         วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 นางภคภรณ์ เกิดผล ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค [..]
27 ต.ค. 2020 2,937 Views

วันที่ 29 พ.ย. 2563 นางภคพร เกิดผล ผู้จัดการสมาคมร่วมก

                วันที่ 29 พ.ย. 2563 นางภคพร เกิดผล ผู้จัดการสมาคมร่วมก [..]
02 ธ.ค. 2020 2,892 Views

ตัวแทนคณะอนุกรรมการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมวางพวงหรีดน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตัวแทนคณะอนุกรรมการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมวางพวงหรีด นางหน้อย ธีรวัชรินทร์ [..]
18 มิ.ย. 2024 18 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2567

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน มิถุนายน 2567
10,417 คน

ยอดชำระเดือน มิถุนายน 2567
480 บาท