24 ต.ค. 2020 ,   เข้าชม  2,696  ครั้ง

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมประจำปี 2563

                   การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการหน่วยบริการสมาคมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ โดยมีนายชลอ คชาประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการหน่วยบริการของ เขต1-เขต 6, สพม.34 ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกทั้ง 27 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอแนวทางในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ต่อไป
 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายวัลลภ เครือกิจ อนุกรรมการสมาคม ฌคป.เป็นตัวแทนสมาคม ว

             นายวัลลภ เครือกิจ อนุกรรมการสมาคม ฌคป.เป็นตัวแทนสมาคม วางพวงหร [..]
01 ก.ค. 2020 2,685 Views

อนุกรรมการหน่วยบริการ เป็นตัวแทนมอบหรีดเคารพศพ นางศรีวร

         นางศรีวรรณ  บัวคำตอง สมาชิกฌคป.ได้ถึงแก่กรรม ทางอนุกรรมการหน่วยบริการ เ [..]
18 ส.ค. 2020 2,692 Views

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 นายจรูญ วงค์คำ เลขานุการสม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 นายจรูญ วงค์คำ เลขานุการสมาคมฌคป. เป็นตัวแทนสมาคมมอบค่าจัดการศพ นายเสรี ตาลคำมูล [..]
02 ม.ค. 2020 2,676 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

เสียชีวิต
20 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2566
10,627 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2566
400 บาท