29 มิ.ย. 2022 ,   เข้าชม  2,692  ครั้ง

ประกาศ !!! ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (กรณีพิเศษ)


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ !!! ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ครู

[..]
29 มิ.ย. 2022 2,693 Views

fghhhg

fghdghdfhgdf [..]
20 ม.ค. 2023 27 Views

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

[..]
01 ก.ย. 2021 2,717 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

เสียชีวิต
20 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2566
10,627 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2566
400 บาท