03 เม.ย. 2023 ,   เข้าชม  3,018  ครั้ง

ข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสมาคม เรื่อง การกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ

[..]
31 พ.ค. 2024 3,069 Views

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

  [..]
11 เม.ย. 2024 3,023 Views

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ดาวน์โ [..]
07 ก.พ. 2020 3,016 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2567

เสียชีวิต
23 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2567
10,444 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2567
460 บาท