17 พ.ย. 2018 ,   เข้าชม   977   ครั้ง

ต้องการเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน ต้องใช้เอกสารใดเพิ่มเติมบ้างคะ

ถ้าฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 900,000 ในเวลา5เดือน จะได้ดอกเท่าไรคะ ดอก3.75% ถ้าฝากไม่ถึงปีจะได้ดอกหรือเปล่า
ผู้แสดงความเห็น
ลำดับ ความเห็น
1
รบกวนติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นะคะ
โดย : ฌคป.,   20 ก.พ. 19  เวลา : 09:10 น.
ตอบกระทู้
ผู้ตอบ :
กระทู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
หัวข้ออ่าน ความเห็น
โดย : 56156846516156 17 พ.ย. 18  เวลา : 15:13 น. 978 ครั้ง 1 ความเห็น
โดย : อรวรรณ 25 ม.ค. 20  เวลา : 20:45 น. 1044 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : ครูอ้อ 21 ก.พ. 20  เวลา : 13:57 น. 996 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : kadisak499@gmail.com 10 ม.ค. 20  เวลา : 14:25 น. 1017 ครั้ง 0 ความเห็น
โดย : 56156846516156 17 พ.ย. 18  เวลา : 15:13 น. 999 ครั้ง 0 ความเห็น
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

เสียชีวิต
20 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2566
10,627 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2566
400 บาท